vaša špedičná spoločnosť

 

Žilinská cesta 14/27

013 11 Lietavská Lúčka

tel.: 041 5006927

fax: 041 5006928